Nørresundby Fjernvarme

Nørresundby Fjernvarmes 75 m høje skorsten kunne ikke opfylde de nyeste miljøkrav. Det blev derfor undersøgt, hvad der var af muligheder for at opfylde disse.
En nedbrydning af den gamle skorsten samt opsætning af en ny stålskorsten var på tale, men rent arkitektonisk ville dette ikke passe til fjernvarmens gamle bygninger fra ca. år 1900.
Danton A/S foreslog derfor at omforandre skorstenen ved at nedbryde de øverste 15 m, som var det dårlige stykke, påsætte et nyt muret hoved efter tegninger fra en tilsvarende skorsten fra 1887 og herefter isætte stålkerner. På den måde ville kravet om skorstenens højde samt miljøkravet om røghastighed overholdes.
Dette forslag blev vedtaget og udført, og Nørresundby Fjernvarme fik en skorsten som i dag fremstår som et monument for hele byen og som passer til omgivelserne.
Det murede hoved blev udført hjemme på vores lager i sektioner med initialerne for Nørresundby Fjernvarme indmuret og blev herefter transporteret på kranvogn til bestemmelsesstedet og hejst på plads.

Nørresundby Fjernvarme Nørresundby Fjernvarme Nørresundby Fjernvarme Nørresundby Fjernvarme
← Se referencer