Maxit

Maxit`s Lecaværk mellem Randers og Århus havde problemer med at røgen fra skorstenen slog ned i en mindre by i nærheden, og trods et velfungerende røgrensningsanlæg ”duftede” røgen ikke godt.
Man ønskede derfor fra Maxit`s side at få forhøjet skorstenen.
Forinden dette arbejde anbefalede vi, at vi checkede den eksisterende skorstens stand, da den ikke var blevet vedligeholdt i mange år. Det viste sig da også ved eftersynet, at kernen var nedbrudt og betonkappen meget medtaget.
Vi lavede derfor et komplet renoverinsforslag incl. en udskiftning af kernen samt en forhøjelse på 20 m.
Arbejdet skulle udføres i Lecaværkets 3 ugers sommerferie i 2007, og da der var nogle skader, vi ikke kendte omfanget af, var en stram styring meget nødvendig.

Arbejdet bestod i:

 • Opsætning af stillads + tilrigning af hængeplatform.
 • Nedbrydning af lecakerne.
 • Afhugning med lufthammer af alt løst beton.
 • Sandblæsning af betonkappe indvendig til fast og sund beton.
 • Udskiftning af tærede armeringsjern indvendig samt i top udvendig.
 • Opsprøjtning af indvendig betonkappe samt den øverste m udvendig med beton i 2-8 cm tykkelse.
 • Opsætning af bæregalleri i 12 m`s højde for kerne.
 • Levering og montering af ny isoleret kerne i syrefast stål.
 • Levering og montering af 20 m forlængelse af skorsten.
 • Iboring af ankre i skorstensfundament indvendig samt opstramning af skorstensforlængelse med 16 wirer.
 • Tilslutning af kerne til eksisterende indføring.
 • Montering af div. målestudse.

Disse arbejder blev udført på 3 uger, således at Maxit kunne starte kedlerne op efter endt ferie.

Data for ny skorsten:

Eksisterende betonkappe:
Ny kerne:
Forlængelse:

 

Højde
Udvendig diameter
Diameter
Højde
Udvendig diameter
55 m
295 cm
200 cm
20 m
220 cm

Kraftig skadet område hvor der var hul i gl. kerne.

Maxit

Udskiftede armeringsjern på afhugget område på indvendig betonkappe.

Maxit

Genetablering af indvendige betonoverflader med tørsprøjtning.

Maxit

Tørsprøjtning af indvendig betonkappe i en tykkelse på 2-8 cm.

Maxit

Nederste kernesektion bliver hejst op og nedsænket i skorsten.

Maxit

20 m kappeforlængelse er ankommet.

Maxit

Arbejdet bliver fulgt nøje.

Maxit

Ophejs af forlængelse.

Maxit

Skorstensforlængelse bliver hejst op.

Maxit

Montage næsten afsluttet.

Maxit

Wirer for opstramning bliver påsat og firet ned.

Maxit

← Se referencer